Hjem | Artikler | Får alle feriepenger?

Får alle feriepenger?

I utgangspunktet skal alle som arbeider i Norge få utbetalt feriepenger av arbeidsgiver ved avvikling av ferie. Det er imidlertid noen få unntak, som for eksempel i de tilfeller hvor arbeidsgiveren ikke får utbetalt lønn, men får honorar, og i de tilfeller annet er avtalt, enten i forbindelse med særavtaler eller tariffavtaler som tilsier dette skal være mulig å fravike.

Forfatter: Redaktør
Publisert: 26.07.23

Er man imidlertid ikke i arbeid eller på annen måte ansatt hos en arbeidsgiver, kan man likevel ha opparbeidet seg rett til feriepenger. Dette kan være i forbindelse med sykedagpenger, hvis man er permittert, eller er arbeidsløs og mottar dagpenger. Feriepengesatsen er den samme, og utbetales av enten Folketrygden eller annen statslig instans. Betingelsene er også de samme, og det utbetales kun i forbindelse med reell avvikling av ferie i henhold til gjeldende regelverk.

Det finnes derimot enkelte unntak i ferieloven som tilsier man ikke får utbetalt feriepenger for forhenværende ferieår, hvilket kan være i forbindelse med langvarig sykdom, mye opptjent ferie, arbeidsuførhet eller i forbindelse med foreldrepermisjon.

I disse tilfeller kan utbetaling av feriepenger enten utsettes eller bortfalle helt, men kun i de tilfeller helt spesielle vilkår og betingelser er til stede.

Det spiller ingen rolle hvorvidt man har vært fast ansatt i fulltidsstilling, vært deltidsansatt, vikar eller tilkallingshjelp. Har man arbeidet og fått utbetalt lønn har man krav på feriepenger, uansett beløp. Det samme gjelder i de tilfeller man har brukt frikort og ikke betalt skatt av lønnen.

Feriepengene er dessuten vernet av lov, slik at det er ingen hjemmel for at en arbeidsgiver kan nekte å utbetale disse. Ved eventuelle tvister vil enten en fagforening eller et sivilt søksmål være veien å gå, men i utgangspunktet finnes det som sagt ingen grunn overhodet til ikke feriepengene skal utbetales. Heller ikke i de tilfeller arbeidsgiveren mener arbeidstakeren skylder penger eller på annen måte skulle være erstatningspliktig overfor denne.


Kredittkort


Se alle (15 stk.)

Forbrukslån


Se alle (34 stk.)

Strøm


Se alle (8 stk.)

Mobil


Se alle (5 stk.)

Bredbånd


Se alle (5 stk.)

Forsikring


Se alle (27 stk.)

Streaming


Se alle (16 stk.)

Diverse finans


Se alle (2 stk.)

Kontakt oss

Braadland AS
Parkvegen 5
N-4706 Vennesla