Hjem | Artikler | Ferie uten feriepenger?

Ferie uten feriepenger?

Visste du at det faktisk er fastslått ved lov at alle arbeidstakere ansatt i norske bedrifter i Norge ikke bare har rett til, men faktisk også plikt til å holde ferie? Dette gjelder også i de tilfeller hvor en arbeidstaker skifter arbeidsgiver i løpet av et ferieår, og det er faktisk så strengt at en arbeidsgiver kan bli erstatningspliktig dersom det ikke legges til rette for at arbeidstakeren kan holde ferie, og da fortrinnsvis tre sammenhengende uker i tidsrommet mellom 1. juni og 30. september.

Forfatter: Redaktør
Publisert: 26.07.23

Nå skal det imidlertid sies at det finnes unntak også fra denne regelen, og typisk kan det være at arbeidstakeren er nyansatt og hverken har opparbeidet seg feriepenger, eller det er hensiktsmessig å avholde ferie i henhold til regelverket. Er den ansatte ansatt før den 30. september i løpet av et ferieår, har vedkommende rett til full ferie samme år, men kan ikke nødvendigvis pålegges det.

Har arbeidstakeren heller ikke opparbeidet seg feriepenger av en slik størrelse at det kan dekke lønnstapet vedkommende vil ha under ferieavvikling, kan vedkommende velge å ikke gjennomføre hele eller deler av ferien for å kompensere for dette. Dette må i så fall avtales med arbeidsgiver i god tid før ferieavviklingen.

Der det ikke er mulig å avvikle hele eller deler av ferien utenfor bestemt tidsrom, som for eksempel i en fabrikk som er helt stengt om sommeren i juli måned, kan ikke arbeidstakeren kreve sin rett til redusert ferie dersom vedkommende ikke har opptjent nok feriepenger til å dekke lønnstapet. Da må arbeidstakeren dekke differansen på andre måter, eventuelt ved hjelp av NAV som kan tiltre og sørge for midler til nødvendig livsopphold de ukene bedriften eventuelt er stengt, og arbeidstakeren uten reell lønn eller feriepenger som dekker inn den perioden det gjelder.

Det er selvfølgelig også mulig og fullt lovlig for en arbeidstaker å ta en annen stilling, for eksempel en sommerjobb, og fortsatt få utbetalt feriepenger som avtalt fra arbeidsgiver dersom vedkommende ønsker dette.


Kredittkort


Se alle (15 stk.)

Forbrukslån


Se alle (34 stk.)

Strøm


Se alle (8 stk.)

Mobil


Se alle (5 stk.)

Bredbånd


Se alle (5 stk.)

Forsikring


Se alle (27 stk.)

Streaming


Se alle (16 stk.)

Diverse finans


Se alle (2 stk.)

Kontakt oss

Braadland AS
Parkvegen 5
N-4706 Vennesla