Hjem | Artikler | Feriepenger ved jobbytte

Feriepenger ved jobbytte

Ønsker man å skifte jobb, går av med pensjon eller av andre årsaker avslutter et arbeidsforhold midt i et ferieår, har man rett til å få utbetalt feriepengene ved siste ordinære lønningsdag før arbeidsforholdet avsluttes. Velger man å benytte seg av denne retten skal det i følge ferieloven trekkes skatt av dette beløpet, men velger man som arbeidstaker å vente inntil neste ferieår, altså det året ferien skulle ha vært avholdt dersom man ble i arbeidsforholdet, skal pengene utbetales uten at det trekkes skatt av dem.

Forfatter: Redaktør
Publisert: 26.07.23

Mange velger sistnevnte løsning hovedsakelig av to årsaker, først og fremt fordi de ønsker å få pengene utbetalt i forbindelse med ferie, som de tross alt er tiltenkt, eller fordi de ønsker å få dem utbetalt skattefritt så beløpet blir størst mulig.

Dette er imidlertid noe arbeidstaker og arbeidsgiver må bli enige om i forbindelse med opphøret av arbeidsforholdet, og ikke noe en av partene kan kreve av den andre. Er det arbeidstakeren som velger å avslutte arbeidsforholdet kan det være en god ide å ta dette med i den skriftlige oppsigelsen hvordan dette ønskes, og så må arbeidsgiver ta stilling til hvorvidt dette kan la seg praktisk gjennomføre.

Merk at det imidlertid er noen særregler for arbeidstakere i overgangen rundt de fyller 60, da disse feriepengene opptjenes det året arbeidstakeren fortsatt er 59 år gammel, og skal utbetales som fem ukers ferieavvikling i året arbeidstakeren faktisk fyller 60.  Likeledes vil det beløpet den ekstra uken utgjør være trekkpliktig, selv om arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om at det skal utbetales i ferieåret, og det er det samme som når arbeidstakeren fyller 60. Det spiller ingen rolle når i året arbeidstakeren fyller 60, eller om det er før eller etter arbeidstakeren faktisk velger å avvikle ferien, og heller ikke om vedkommende velger fire eller fem ukers ferie samme år.


Kredittkort


Se alle (15 stk.)

Forbrukslån


Se alle (34 stk.)

Strøm


Se alle (8 stk.)

Mobil


Se alle (5 stk.)

Bredbånd


Se alle (5 stk.)

Forsikring


Se alle (27 stk.)

Streaming


Se alle (16 stk.)

Diverse finans


Se alle (2 stk.)

Kontakt oss

Braadland AS
Parkvegen 5
N-4706 Vennesla