Hjem | Artikler | Feriepenger ved oppsigelse

Feriepenger ved oppsigelse

De fleste arbeidsforhold tar før eller siden slutt, være seg arbeidstakeren ønsker å skifte jobb, arbeidsgiveren selger eller legger ned bedriften og må si opp alle ansatte, arbeidstakeren går av med pensjon, eller at enten arbeidsgiver eller arbeidstaker av en eller annen grunn selv ønsker å avvikle arbeidsforholdet. Med en ordinær oppsigelse fra en av partene.

Forfatter: Redaktør
Publisert: 26.07.23

Uansett årsak til oppsigelse, er det de samme reglene som gjelder hva feriepenger angår, som ved enhver annen endring i et arbeidsforhold. Ferieloven er helt klar på dette punktet, og da feriepenger i bunn og grunn er en tvungen oppsparing beregnet på avvikling av ferie uten lønnsutbetaling, er dette penger arbeidstakeren alltid vil ha krav på å få utbetalt.

Det er imidlertid flere muligheter hva tidspunktet for feriepengeutbetalingen angår, og selv om det mest vanlige er at feriepenger utbetales siste ordinære lønningsdag før arbeidstakeren slutte, er det ingenting i veien for at pengene blir stående på arbeidsgiverens konto og først utbetales den dagen arbeidstakeren velger å starte ferieavviklingen. Dette er noe arbeidstaker og arbeidsgiver må bli enige om, og ikke noe den ene parten alene kan bestemme.

Er det imidlertid en situasjon der arbeidsgiver har avskjediget en arbeidstaker med en påfølgende konflikt i etterkant, kan det hende det må megles rundt dette, eventuelt med hjelp av en representant fra en fagforening eller en jurist med dette som spesiale.

Det er en kjent misoppfattelse at en arbeidsgiver kan holde tilbake feriepengene til en avskjediget arbeidstaker som kompensasjon for økonomisk tap eller andre ulemper, men dette er ikke riktig. Arbeidsgiveren kan heller ikke holde tilbake feriepengene dersom arbeidstakeren går på dagen, såkalt «fantegår». Dessverre er feriepengeutbetaling et av de mest konfliktfylte temaene ved oppsigelser, men i følge reglene skal de som sagt utbetales som normalt som ved naturlig avvikling av arbeidsforhold. Enten ved siste ordinære lønning, eller ved avtalt tidspunkt året etter.


Kredittkort


Se alle (15 stk.)

Forbrukslån


Se alle (34 stk.)

Strøm


Se alle (8 stk.)

Mobil


Se alle (5 stk.)

Bredbånd


Se alle (5 stk.)

Forsikring


Se alle (27 stk.)

Streaming


Se alle (16 stk.)

Diverse finans


Se alle (2 stk.)

Kontakt oss

Braadland AS
Parkvegen 5
N-4706 Vennesla