Hjem | Artikler | Forskuddsskatt forklart 2

Forskuddsskatt forklart 2

Forskuddsskatt er i utgangspunktet ment som et virkemiddel til å hjelpe firmaer med å betale den årlige skatten sin i mindre rater på forhånd, slik at myndighetene for det første sikrer seg at disse skattepengene faktisk blir innbetalt, og for at beløpene ikke skal vokse seg for store for spesielt mindre bedrifter å håndtere. Hvilket har vært den direkte årsaken til at mange mindre bedrifter må legge ned allerede i oppstartfasen, rett og slett fordi de ikke har vært flinke nok til å budsjettere forventede inntekter, eller ikke har lagt til side nok midler til å betale forskuddsskatt med.

Forfatter: Redaktør
Publisert: 26.07.23

Tidligere kunne man nøyes med å betale skatt bare en gang i året, i forbindelse med selvangivelsen eller årsoppgjøret, men da mange bedrifter lett kom i uføre på grunn av dette ble reglene endret. I dag skal forskuddsskatten betales fire ganger årlig, den 5. mars, 15. mai, 15. september og 15. november, og er beregnet ut fra hva som er forventet overskudd i den samme perioden, eller ut fra tidligere års regnskap.

Aksjeselskap betaler i motsetning til enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap forskuddsskatt to ganger i året, den 15. februar og den 15. april, og da året etter inntektsåret.

Disse fristene er det svært viktig man overholder, da en misligholdelse kan medføre at alle ratene forfaller til innbetaling samtidig, og det påløper både renter og gebyrer.

Det er også mulig for privatpersoner å bli innvilget å betale forskuddsskatt, og da fortrinnsvis i forbindelse med gevinst av aksjehandel eller utleie. Da gjelder de samme betingelsene som for bedrifter, både hva frister, antall rater og innbetaling gjelder. Det skrives vanligvis ikke ut forskuddsskatt dersom de forventede skattbare inntektene er lavere enn 2000 kroner, og man kan ikke betale forskuddsskatt av ordinære inntekter av lønnet arbeid. De skal føres på selvangivelsen og skattes ut fra denne.


Kredittkort


Se alle (15 stk.)

Forbrukslån


Se alle (34 stk.)

Strøm


Se alle (8 stk.)

Mobil


Se alle (5 stk.)

Bredbånd


Se alle (5 stk.)

Forsikring


Se alle (27 stk.)

Streaming


Se alle (16 stk.)

Diverse finans


Se alle (2 stk.)

Kontakt oss

Braadland AS
Parkvegen 5
N-4706 Vennesla