Hjem | Artikler | Hva er feriepengeprosenten?

Hva er feriepengeprosenten?

Alle som arbeider og mottar lønn, har rett til feriepenger. Feriepengene beregnes ut fra brutto inntekt i det foregående arbeidsåret, også kalt opptjeningsår, og utbetales vanligvis i forbindelse med avvikling av ferie. Tanken bak feriepengene er at disse skal erstatte lønnen den måneden ferien avvikles, slik at arbeideren ikke ville lide unødig last i denne perioden.

Forfatter: Redaktør
Publisert: 26.07.23

Skifter man arbeid midt i et opptjeningsår kan man velge å enten få utbetalt feriepengene samtidig som utbetaling av siste lønning før fratredelse, eller man kan velge å vente til ferien faktisk skal avvikles. I førstnevnte tilfelle vil det da trekkes skatt av beløpet, men hvis man velger å vente, trekkes det ikke skatt av beløpet.

Det er imidlertid forskjell i hvordan man beregner feriepenger, men det vanligste er 10,2 prosent av bruttolønnen. Det kan ikke under noen omstendigheter være under denne prosentsatsen, men dersom arbeidstakeren er over 60 år, skal den være minimum 12,5 prosent. Den kan også under visse forutsetninger være mer, men da er det helt spesielle særregler som trer i kraft.

Det er ingen begrensning eller andre føringer i hva man ønsker å bruke feriepengene til, men grunntanken er at de settes av til å holde en eller annen form for ferie. Man kan godt være hjemme og bruke pengene der, eller man kan bruke dem til å reise hvis man heller skulle ønske det.

Vanligvis utbetales feriepengene samtidig som siste lønnsutbetaling før ferieavviklingen, eller som egen utbetaling i forbindelse med starten av ferien. Dette er nedfelt i Arbeidsmiljøloven men kan fravikes dersom den ansatte eller arbeidsgiveren har inngått en tariffavtale der dette reguleres.

Man kan ikke fraskrive seg feriepengene, og man er forpliktet til å avholde ferie i det antall uker loven foreskriver. Ferien kan imidlertid godt deles opp dersom arbeidsgiver og arbeidstakeren blir enige om dette, men feriepengene skal utbetales i sin helhet.


Kredittkort


Se alle (15 stk.)

Forbrukslån


Se alle (34 stk.)

Strøm


Se alle (8 stk.)

Mobil


Se alle (5 stk.)

Bredbånd


Se alle (5 stk.)

Forsikring


Se alle (27 stk.)

Streaming


Se alle (16 stk.)

Diverse finans


Se alle (2 stk.)

Kontakt oss

Braadland AS
Parkvegen 5
N-4706 Vennesla