Hjem | Artikler | Hva er feriepenger?

Hva er feriepenger?

Feriepenger er veldig forenklet fortalt penger som er beregnet å brukes i forbindelse med ferie, da alminnelig lønn ikke blir utbetalt.

Forfatter: Redaktør
Publisert: 26.07.23

Litt mer detaljert kan det sies at feriepenger er penger som arbeidsgiveren legger til side fra lønnen din, for så å utbetale dem den dagen du enten skal holde ferie, eller eventuelt slutter. Dette fordi det ikke utbetales lønn i forbindelse med ferieavvikling, og fordi det for enkelte kan være vanskelig å legge til side nok midler til ferien sin på egenhånd. Derfor er det lovbestemt og regulert både hvordan og hvor mye som skal legges til side, og det er retningslinjer for tidspunktet disse pengene skal utbetales.

I Norge beregnes feriepengene ut fra foregående arbeidsår, og etter en lovbestemt fastsatt prosentandel. Arbeidsåret regnes i denne sammenheng fra og med 1. januar til og med 31. desember.

Denne prosentandelen varierer mellom 10,2% og 12,5% hvor sistnevnte er forbeholdt arbeidere over 60 år. Er den ansatte underlagt en tariffavtale, er prosentsatsene henholdsvis 12% og 14,3% for de over 60 år.

Vanlig praksis i Norge er at feriepengene utbetales i forbindelse med siste lønning før ferien, men det er ingenting i veien for at dette kan gjøres annerledes dersom ferien holdes på en tid av året dette ikke er hensiktsmessig.

En vanlig misoppfattelse, spesielt hos ansatte som kanskje ikke har så lang fartstid i arbeidslivet, er at feriepengene kommer i tillegg til lønn. Dette er ikke riktig, og man bør budsjettere etter dette.

Det er også viktig å merke seg at selvstendig næringsdrivende og frilansere ikke nødvendigvis har rett til feriepenger, men må selv sørge for å ta høyde for dette når de prissetter tjenestene sine, og selv være ansvarlig for å spare opp midler til å avholde ferie for.

Feriepengene skal beregnes ut fra en arbeidstakers bruttolønn, inkludert tillegg for overtid, ubekvemme arbeidstider og annet som kan påvirke inntekten. Det finnes imidlertid unntak, og et eksempel på dette kan være kjøregodtgjørelse, diettpenger i forbindelse med reiser, eller andre goder gitt av arbeidsgiver. Det beregnes heller ikke feriepenger av eventuelle mottatte gaver, selv om disse er av en slik art at de er skattbare.

I Norge blir feriepengene alltid utbetalt, mens det i andre land finnes andre regler for hvordan dette håndteres. I Danmark, blant annet, vil ikke en arbeidstaker normalt motta feriepengene sine, med mindre vedkommende faktisk holder ferie, og beløpet avhenger av lengden på ferien. Dette er for å unngå at arbeidstakere velger å arbeide fremfor å ta ferie, og heller bruker pengene på andre ting.

Det er ikke noe krav om at hele beløpet skal gå til ferie i Norge, og i de tilfeller hvor arbeidere enten deler opp eller velger å ikke ha ferie, som for eksempel ved et jobbskifte, vil det likevel utbetales feriepenger, som arbeideren disponerer fritt og etter eget ønske.

Mange ser også på feriepengene som en slags oppsparing og en gledelig forventet overraskelse når ferietiden kommer, og med en ordnet økonomi med allerede oppstarte midler, vil ikke selve ferien komme som en overraskende utgift og feriepengene blir et kjærkomment men ikke nødvendig tilskudd til familieøkonomien. Er man godt etablert og kanskje eier en eller flere hytter man kan feriere gratis i, er det mange som velger å bruke feriepengene til helt andre ting, som for eksempel ny bil, eller kanskje noe man har ønsket seg lenge. Dog viser undersøkelser at feriepengene stort sett går til det de er beregnet til, nemlig ferie. Være seg hjemmeferie, ferie på hytta eller i båten, eller om man tar familien med seg på reise. Både i Norge og i utlandet, og har man økonomien til det, er det ingenting i veien for å la feriepengene stå urørt, og heller bruke dem i vinter eller påskeferien.


Kredittkort


Se alle (15 stk.)

Forbrukslån


Se alle (34 stk.)

Strøm


Se alle (8 stk.)

Mobil


Se alle (5 stk.)

Bredbånd


Se alle (5 stk.)

Forsikring


Se alle (27 stk.)

Streaming


Se alle (16 stk.)

Diverse finans


Se alle (2 stk.)

Kontakt oss

Braadland AS
Parkvegen 5
N-4706 Vennesla