Hjem | Artikler | Hva hvis arbeidsgiveren ikke kan betale feriepenger?

Hva hvis arbeidsgiveren ikke kan betale feriepenger?

En gang i mellom skjer det dessverre at en arbeidsgiver ikke ser seg mulig til å utbetale hverken lønn eller feriepenger til arbeidstakerne sine. Dette kan det være flere årsaker til, men de vanligste er nedgangstider hvor likviditeten settes under press, eller andre underliggende årsaker gjør at bedriften ikke disponerer de økonomiske midlene som kreves for å gjennomføre disse utbetalingene.

Forfatter: Redaktør
Publisert: 26.07.23

Dette er en svært trist situasjon for både arbeidsgiver og arbeidstaker, og i utgangspunktet bør partene sette seg ned og se om de kan komme til en enighet i hvordan de på best mulig måte kan løse problemet seg i mellom. Klarer de ikke det,  er det dessverre ingen annen utvei, enn at arbeidstakeren begjærer arbeidsgiveren konkurs. Ikke nødvendigvis fordi arbeidstakeren har prioritet ved en konkursbehandling, men fordi det er den eneste muligheten vedkommende har for å få dekket det utestående via lønnsgarantifondet.

I første omgang må arbeidstakeren sende et rekommandert brev hvor det fremmes krav om utbetaling av det utestående beløpet snarest, eller innen en uke, og hvor det samtidig gjøres oppmerksom på at saken videresendes rettsvesenet for inndrivelse dersom dette ikke skjer.

I en slik behandling er det en del juridiske spilleregler som må følges, og det kan være lurt å få juridisk bistand av en advokat til dette. Gjerne en med forretningsjus som spesiale, og siden kravet uansett vil dekkes av lønnsgarantifondet, er det ingen grunn til å vente med dette.

En slik prosess vil være svært ubehagelig for en arbeidsgiver, og i ytterste konsekvens vil kostnadene her bli betraktelig større for denne enn selve lønnen og feriepengene vil være og ikke rent sjelden ønsker arbeidsgiveren å inngå et forlik som eventuelle delbetalinger eller utsettelse.

Dette må man da vurdere individuelt, hvilket kan være vanskelig da man må be om både juridisk og regnskapsmessig bistand, eventuelt med hjelp fra en revisor med god kjennskap til bedriften.


Kredittkort


Se alle (15 stk.)

Forbrukslån


Se alle (34 stk.)

Strøm


Se alle (8 stk.)

Mobil


Se alle (5 stk.)

Bredbånd


Se alle (5 stk.)

Forsikring


Se alle (27 stk.)

Streaming


Se alle (16 stk.)

Diverse finans


Se alle (2 stk.)

Kontakt oss

Braadland AS
Parkvegen 5
N-4706 Vennesla