Hjem | Artikler | Hvem skal betale forskuddsskatt?

Hvem skal betale forskuddsskatt?

Enhver som driver norskregistrert virksomhet i Norge skal betale forskuddsskatt i Norge. Dette er uavhengig om hvorvidt man driver et ansvarlig selskap (ANS) eller enkeltpersonforetak.

Forfatter: Redaktør
Publisert: 26.07.23

Det er skatteetaten som bestemmer hvor mye denne forskuddsskatten skal være, og den beregnes ut fra forventet inntekt enten fra tidligere års inntekter, eller et budsjettregnskap. Terminene for innbetaling av forskuddsskatt er den 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november, eller to ganger årlig for aksjeselskap.

Mange enkeltpersonforetak kan imidlertid være fritatt for dette, men heller innberette eventuelt overskudd av næringsvirksomhet på den ordinære selvangivelsen.

Meningen med forskuddsskatt er at myndighetene får inn skatt etter hvert som bedriften selv tjener penger, hvilket hovedsaklig baseres på to faktorer. Det ene er at myndighetene sikres de skattepengene de skal ha fortløpende, og at beløpene skal være overkommelige for den som skal betale. Hadde alle kunne nøye seg med en årlig innbetaling i forbindelse med skatteoppgjøret ville staten for det første hatt alt for mange skattepenger utestående til enhver tid, samtidig som det sannsynligvis ville bli vanskeligere for det enkelte firmaet å innbetale skatten da beløpene vil være større, og man kanskje ikke har spart opp nok midler til å betale.

Har man bare en hobbyvirksomhet med mindre inntekter kan det holde med å innberette inntektene i forbindelse med det ordinære skatteoppgjøret – på selvangivelsen – men også her er det viktig å ta høyde for eventuell restskatt. Vil man unngå dette kan det være fordelaktig å enten øke det generelle skattetrekket, eller betale forskuddsskatt.

Vær imidlertid oppmerksom på at datoene for innbetaling av forskuddsskatt er endelig, hvilket betyr at dersom man ikke overholder fristen i en enkelt termin, forfaller alle de resterende terminene til betaling umiddelbart og det kan komme forholdsvis høye renter og gebyrer i tillegg til de allerede fastsatte beløpene. Dette gjelder også i de tilfeller det allerede er søkt om utsettelse eller lavere rater.


Kredittkort


Se alle (15 stk.)

Forbrukslån


Se alle (34 stk.)

Strøm


Se alle (8 stk.)

Mobil


Se alle (5 stk.)

Bredbånd


Se alle (5 stk.)

Forsikring


Se alle (27 stk.)

Streaming


Se alle (16 stk.)

Diverse finans


Se alle (2 stk.)

Kontakt oss

Braadland AS
Parkvegen 5
N-4706 Vennesla