Hjem | Artikler | Hvordan vet jeg at jeg får utbetalt korrekt feriepengebeløp?

Hvordan vet jeg at jeg får utbetalt korrekt feriepengebeløp?

Det kan tidvis være vanskelig å holde oversikten over hva man kan forvente å få utbetalt i feriepenger når den tid kommer, men i utgangspunktet kan man beregne 10,2 % av brutto inntekt gjennom inntektsåret. Dette er det vanligste for arbeidstakere med fire uker ferie, og 12 % hvis man har fem. Arbeidstakere over 60 år har en sats som begynner på minimum 12,5 %, eller 14,3 % i de tilfeller det tas ut seks uker ferie totalt.

Forfatter: Redaktør
Publisert: 26.07.23

Vanligvis vil disse beløpene fremgå av lønnslippen man får fra arbeidsgiveren, hvor feriepengegrunnlaget skal oppføres som eget punkt, slik at det vil være enkelt å følge med på. Er ikke dette oppgitt detaljert på lønnslippen bør man be om en oversikt som viser det, eventuelt få den som er ansvarlig for utbetaling av lønn eller regnskapet til å endre slik at det fremgår tydelig på lønnslippen, eventuelt be om å få oversendt en separat oversikt.

Når dette er gjort bør man ha en god oversikt over hva man kan forvente å få utbetalt, og dette er lett å kontrollere med utgangspunkt i prosentsatsen man har rett til. Selv om det tidligere nevnes standardsatser kan det imidlertid være enkelte faktorer som spiller inn i om man kanskje har rett på mer, blant annet alder og ansiennitet, eller andre inngåtte avtaler, som for eksempel tariffavtaler.

Videre har Skatteetatens hjemmesider en forholdsvis god oversikt over hvordan man beregner blant annet feriepengene, samt hvilke regler som gjelder for å få dem utbetalt. Dessuten bør man være oppmerksom på at det i enkelte tilfeller skal betales skatt av feriepengene, men er de rette forutsetningene til stede, og de utbetales i henhold til lovverket, skal det ikke regnes skatt av dem. Feriepenger er normalt en «tvungen» oppsparing av lønn man allerede har betalt skatt av, så i utgangspunktet er de skattefrie.


Kredittkort


Se alle (15 stk.)

Forbrukslån


Se alle (34 stk.)

Strøm


Se alle (8 stk.)

Mobil


Se alle (5 stk.)

Bredbånd


Se alle (5 stk.)

Forsikring


Se alle (27 stk.)

Streaming


Se alle (16 stk.)

Diverse finans


Se alle (2 stk.)

Kontakt oss

Braadland AS
Parkvegen 5
N-4706 Vennesla