Hjem | Artikler | Hvorfor får man skattepenger?

Hvorfor får man skattepenger?

Du har sikkert kjent på spenningen når det nærmer seg skatteoppgjøret, og kanskje hatt en aldri så liten klump i magen også. Vil du få igjen, eller måtte betale? Heldigvis er dette forholdsvis lett å holde styr på i dagens digitale verden, men likevel er det en del som faktisk feilberegner – og får seg en overraskelse. Være seg av positiv eller negativ art.

Forfatter: Redaktør
Publisert: 26.07.23

Nå er det slik at skattepengene beregnes ut fra en bruttoinntekt, hvor det er foretatt forskjellige fratrekk som ikke skal inkluderes i den skattbare inntekten. Renter på lån kan være av en slik art, eller utgifter i forbindelse med reise til og fra hjem og arbeidssted. Overstiger disse beløpene hva som er innbetalt i skatt, vil man få dette tilbake i forbindelse med skatteoppgjøret.

Eksempelvis, man tjener 30.000 kroner i måneden, og betaler 30% av dette i skatt, hvilket gir et beløp på 9000 kroner totalt. Har man så utgifter og fradrag som tilsier skatten burde ha vært 25%, altså 7500 kroner, oppstår det en differanse på 1500 kroner. Denne differanser tilfaller den som innbetaler, og blir tilbakebetalt ved skatteoppgjøret.

Har man så innbetalt 1500 kroner for mye hver måned gjennom hele inntektsåret blir det et ikke ubetydelig beløp da regnestykket da blir 1500 kroner X 12 måneder = 18.000 kroner gjennom hele året. Merk at dette er et eksempel, og det kan være betraktelig større variasjoner enn dette.

Fordelen med å få igjen skattepenger er at man i det minste ikke må tilbakebetale for lite betalt skatt (restskatt), men det er i og for seg ikke noen stor fordel heller, da tilbakebetalingen av for mye betalt skatt ikke utløser renter, så de går eventuelt i statens favør. Man kan også motregnes hvis man skulle skylde penger til det offentlige, og beløp under 100 kroner blir heller ikke utbetalt.


Kredittkort


Se alle (15 stk.)

Forbrukslån


Se alle (34 stk.)

Strøm


Se alle (8 stk.)

Mobil


Se alle (5 stk.)

Bredbånd


Se alle (5 stk.)

Forsikring


Se alle (27 stk.)

Streaming


Se alle (16 stk.)

Diverse finans


Se alle (2 stk.)

Kontakt oss

Braadland AS
Parkvegen 5
N-4706 Vennesla