Hjem | Pressemeldinger | Rekordmange har sjekket skattekortet

Rekordmange har sjekket skattekortet

Aldri før har så mange sjekket skattekortet, viser tall fra Skatteetaten. Det er også svært mange som så langt har gjort endringer i skattekortet. Det er spesielt tre opplysninger folk endrer. – Det er svært positivt at mange ønsker å ha et bevisst forhold til egen økonomi og skatten de skal betale, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Forfatter: Skatteetaten
Publisert: 17.01.24

Rekordmange har sjekket skattekortet

Skattekortet for 2024, som bestemmer hvor mye skatt du skal betale på lønn, pensjon og lignende utbetalinger, ble sendt ut 15. desember. Siden skattekortet ble sendt ut, er det over 2,1 millioner som har logget inn på skatteetaten.no for å sjekke opplysningene sine. Over 900 000 har gjort endringer i skattekortet allerede, det er rekord.

Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten, er svært fornøyd med at så mange sjekker skattekortet.

– Dersom opplysningene i skattekortet ikke stemmer er det viktig at du selv endrer dem, slik at du betaler riktig skatt gjennom 2024, oppfordrer Gjengedal.

De fleste sjekker og endrer skattekortet sitt de første månedene. Samtidig er det i år stor usikkerhet rundt hvordan utviklingen av blant annet renter vil være, og det er derfor god grunn til å sjekke skattekortet også i løpet av året.

2,5 million fikk varsel fra Skatteetaten

I begynnelsen av januar fikk omtrent 2,5 millioner personer epost eller sms fra Skatteetaten med en oppfordring om å sjekke skattekortet sitt. Dette varselet gikk ut til de som ikke hadde åpnet skattekortet.

– Tallene i skattekortet baserer seg på opplysninger fra 2022 og 2023. Det kan ha skjedd mye i livet ditt siden da, og vi oppfordrer derfor alle til å logge inn på Skatteetaten.no for å sjekke at de foreslåtte tallene for din inntekt, din gjeld, din formue, dine renter og dine fradrag for 2024 stemmer, forteller Gjengedal.

Hvilke opplysninger endres oftest?

Statistikken viser at postene for inntekt, bankinnskudd og gjeld, samt renter, endres oftest i skattekortet.

 Opplysningene bruker vi til å beregne hva du skal betale i skatt. Hvis det skjer større livsendringer i løpet av året, er det viktig å oppdatere skattekortet. Hvis du for eksempel skal gå av med pensjon eller har solgt bolig så får ikke vi fanget det opp, sier Marta Johanne Gjengedal.

Hun peker spesielt på seks grupper som særlig bør sjekke skattekortet:

  • De som har gått av med pensjon eller skal gå av med pensjon i år.
  • De som har boliglån, og da spesielt om du har byttet til eller fra fastrente. Dette er fordi vår renteberegning baserer seg på en flytende rente.
  • Det gjelder særlig dem som har lån sammen med andre. Det er viktig at du oppgir din andel av lån og renter på lån. Den/de du har lånet med, må gjøre det samme i sitt skattekort.
  • De som har kjøpt, solgt eller driver utleie av bolig i år eller i fjor. Det vil ikke Skatteetaten ha fanget opp.
  • Om du har byttet jobb, eller om du har fått/skal få en endring i inntekt.
  • Har utgifter knyttet til barnepass (for eksempel barnehage og SFO) eller lang reisevei til jobben – da må du legge inn disse fradragene selv.

Forskjell mellom kommunene

Vedlagt pressemeldingen er en oversikt over norske kommuner og hvor mange av de skattepliktige som har sjekket skattekortet hittil. De tre kommunene som kommer best ut er Hvaler, Ullensaker og Vestre Toten der opp mot halvparten av innbyggerne har sjekket skattekortet.

– Det er relativt jevnt i kommunene med et gjennomsnitt på 39 % (4 av 10) av innbyggerne som har sjekket skattekortet så langt, sier Marta Johanne Gjengedal.

Tallene er veldig gode, og de kan fremdeles øke utover året.

Lavest andel som har sjekket skattekortet har Beiarn kommune i Nordland og Fjaler kommune i Vestland, der henholdsvis 30 % og 24 % har sjekket. Men det er ikke for sent å endre statistikken, for Fjaler kan bli som Hvaler om de får flere til å sjekke. Blant de største kommunene er det Trondheim og Bergen som kommer best ut. De kniver om teten, men Trondheim slår Bergen med en liten margin.


Samarbeidspartnere


Kredittkort


Se alle (15 stk.)

Forbrukslån


Se alle (34 stk.)

Strøm


Se alle (8 stk.)

Mobil


Se alle (5 stk.)

Bredbånd


Se alle (5 stk.)

Forsikring


Se alle (27 stk.)

Streaming


Se alle (16 stk.)

Diverse finans


Se alle (2 stk.)

Kontakt oss

Braadland AS
Parkvegen 5
N-4706 Vennesla