Hjem | Artikler | Utsette betaling av restskatt

Utsette betaling av restskatt

Det å få restskatt kan for de fleste av oss være forventet, og noe vi er forberedt på. Derfor kan det være fornuftig å legge til side midler til å betale denne restskatten når kravet kommer, men har man ikke det, eller forventer ikke restskatt, kan man lett komme i en situasjon hvor man enten må finne finansiering til å kunne betale restskatten, eller man kan be skattemyndighetene om utsettelse.

Forfatter: Redaktør
Publisert: 26.07.23

Å søke om utsettelse av innbetaling av restskatt er en forholdsvis enkel affære, og alt man skal gjøre er å fylle ut et skjema for dette. Dette skjemaet finner man på Skatteetatens hjemmesider.

Det stilles imidlertid en del vilkår for å kunne søke om utsettelse av restskatt, litt avhengig av hvorvidt det gjelder et selskap, et enkeltpersonforetak eller en privatperson.

I forbindelse med den pågående koronasituasjonen er det også utarbeidet en ekstraordinær plan for utsettelse av restskatt og ande offentlige krav, og blant de vilkårene som stilles er at man ikke har noe utestående skatte- eller avgiftskrav som skulle vært betalt før den 29. februar i 2020, at alle pliktige innrapporteringer og meldinger er innlevert i henhold til aktuelle tidsfrister og at det ikke foreligger noen utestående krav på hverken skattetrekk eller forskuddstrekk.

Det vil være en forholdsvis streng frist på eventuelle avdrag, og da forsinkelsesrenten på disse utsettelsene er forholdsvis høy, anbefales det å nedbetale så fort som mulig, gjerne hurtigere enn innvilget tidsfrist vil være.

Overholder man ikke de tildelte tidsfristene risikerer man at kravet oversendes namsmannen for tvangsinndrivelse, i verste fall kan man begjæres konkurs for å dekke inn det skyldige beløpet.

Ser man på et tidlig tidspunkt at man ikke vil klare å overholde tidsfristen for innbetaling av restskatt bør man så hurtig som mulig involvere skatteetaten for en avklaring, og innlever søknad om utsettelse eller avdragsordning på et så tidlig tidspunkt som mulig.


Kredittkort


Se alle (15 stk.)

Forbrukslån


Se alle (34 stk.)

Strøm


Se alle (8 stk.)

Mobil


Se alle (5 stk.)

Bredbånd


Se alle (5 stk.)

Forsikring


Se alle (27 stk.)

Streaming


Se alle (16 stk.)

Diverse finans


Se alle (2 stk.)

Kontakt oss

Braadland AS
Parkvegen 5
N-4706 Vennesla