Hjem | Artikler | Hva hvis arbeidsgiveren nekter å betale feriepenger?

Hva hvis arbeidsgiveren nekter å betale feriepenger?

Feriepenger er en slags «tvungen» oppsparing som arbeidsgiver gjør for sine ansatte slik at de har et beløp å klare seg for i forbindelse med avvikling av ferie. Dette fordi arbeidstakeren i utgangspunktet ikke har lønn i ferieperioden, og for å sikre seg at det blir spart opp midler til dette er dette noe arbeidsgiveren er lovpålagt å gjøre.

Forfatter: Redaktør
Publisert: 26.07.23

Feriepengene skal utbetales årlig i forbindelse med ferien og de beregnes ut fra en bestemt prosentsats, litt avhengig av lengde på ferie og alder på arbeidstakeren. Laveste sats er 10,2 % for arbeidstakere under 60 år, og 12,5 % for dem over. Deretter tas det hensyn til om arbeidstakeren har rett til en femte ferieuke eller ikke.

I enkelte tilfeller hender det dessverre at arbeidsgiveren ikke alltid utbetaler feriepengene til den fastsatte tiden, og det kan være flere årsaker til nettopp dette. Den vanligste årsaken kan være hvis arbeidsgiver og arbeidstaker av en eller annen grunn ligger i konflikt med hverandre. Dette kan være uenighet om selve ferieavviklingen, eller andre årsaker som hører til arbeidsforholdet.

Uansett årsak er det svært viktig at man som arbeidstaker først og fremst henvender seg til arbeidsgiveren og ber om en skriftlig begrunnelse. Vil ikke arbeidsgiver gjøre dette, kan man sende et rekommandert brev hvor man fremlegger kravet og ber om oppgjør innen en kort frist, for eksempel en uke. Gjør også oppmerksom på at dersom dette ikke skjer, vil man gå videre med saken.

Får man fortsatt ingen tilbakemelding kan man stevne arbeidsgiveren inn for forliksrådet i kommunen arbeidsgiveren har hovedsete. Forliksrådet er også behjelpelige med å skrive en stevning, eller man kan be en jurist om å gjøre det.

Faller det dom i forliksrådet, men arbeidsgiveren fortsatt ignorerer kan man fremme krav via namsfogden som vil tvangsinndrive midlene. På dette tidspunktet vil en jurist være til stor hjelp, måde med saksgang og utarbeidelse av de dokumentene som kreves.


Kredittkort


Se alle (15 stk.)

Forbrukslån


Se alle (34 stk.)

Strøm


Se alle (8 stk.)

Mobil


Se alle (5 stk.)

Bredbånd


Se alle (5 stk.)

Forsikring


Se alle (27 stk.)

Streaming


Se alle (16 stk.)

Diverse finans


Se alle (2 stk.)

Kontakt oss

Braadland AS
Parkvegen 5
N-4706 Vennesla